Informaciją, susijusią su nuotoliniu mokymu(si) teikia:

Gimnazijos direktorė Danutė Valiūnienė,
tel. 8-342-67792,
el.p. direktorius@pilviskiai.lm.lt, Messenger

IKT koordinatoriai:
Donatas Zdanavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
tel. 8-342-67267, el.p. pavaduotojas@pilviskiai.lm.lt, Messenger
Andrius Štrimaitis, matematikos mokytojas,
el.p. adisss85@gmail.com, Messenger

* konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais (dėl prisijungimo ir darbo nuotolinio mokymo(si) aplinkoje);
* teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) nuotolinio mokymo(si) organizavimo ir vykdymo klausimais.

Skaitmeninių technologijų administratorius:
Jonas Barušauskas, el.p. admin@pilviskiai.lm.lt

* konsultuoja mokytojus ir mokinius dėl techninės pagalbos;
* sprendžia iškilusias technines problemas.


Atmintinė mokiniams apie nuotolinį mokymąsiJeigu reikalinga pagalbos mokiniui specialistų informacija, į juos galima kreiptis per e.dienyną.


Jeigu nepavyksta prisijungti prie e.dienyno, kreipkitės į:
direktoriaus pavaduotoją ugdymą Donatą Zdanavičių per messenger  programą, el.paštu pavaduotojas@pilviskiai.lm.lt;
matematikos mokytoją Andrių Štrimaitį per messenger programą, el.paštu adisss85@gmail.com