MOKYMAS(-sis) nuo 2021-01-04:

 • 1-4 klasės nuo 2021-01-04 mokosi nuotoliniu būdu (Moodle)
 • 5-8 klasės  nuo 2021-01-06 mokosi nuotoliniu būdu (Moodle)
 • I-IV gimn. klasės  nuo 2021-01-06 mokosi nuotoliniu būdu (Moodle)

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI DIRBA NUOTOLINIU BŪDU

PAMOKŲ LAIKAS:

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.55 – 11.40
 5. 11.50– 12.35
 6. 12.55 – 13.40
 7. 13.50 – 14.35

Trečiadieniais

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.55 – 11.40
 5. 11.50 – 12.35

12.50 – 13.20 Klasės valandėlė

 1. 13.25 – 14.10
 2. 14.20 – 15.05

Naujausia informaciją rasite gimnazijos svetainėje, gimnazijos facebook grupėje ir/ar elektroniniame dienyne.

NUOTOLINIS MOKYMAS(-SIS)

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu taisykles.

Kai mokymasis vyks virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Dalis jūsų pamokų vyks realiu laiku (sinchroniniu būdu, tiesiogiai, t. y. mokytojai jums per video aiškins pamoką), kitos pamokos vyks Moodle aplinkoje (asinchroniniu būdu, ne realiu laiku, netiesiogiai) tada, kada jums patogu (bus viskas surašyta Moodle aplinkoje, ką jūs turite atlikti), bet prisijungti prie visų tos dienos pamokų turite iki 17 val. Jei iki to laiko neprisijungsite, mokytojas e.dienyne pažymės jums „n“. Esmė ta, kad privalote iki 17 val. bent jau peržvelgti kiekvienos asinchroniniu (netiesioginiu) būdu paruoštos pamokos medžiagą, o gilintis, atlikti tos pamokos užduotis galite ir vėliau.

VISOS VIDEO pamokos vyks pagal visos savaitės video pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas penktadieniais, kurios sutampa ir su Jūsų kiekvienos dienos pamokų tvarkaraščiu.

SVARBU: Kiekvienas mokytojas Moodle aplinkoje matys, ar jūs lankėtės jo pamokoje, ar ne, kiek laiko užtrukote. Jei po 17 val. pažiūrėjęs mokytojas matys, kad jūs „nedalyvavote“ jo pamokoje, elektroniniame dienyne įrašys „n“ ir jo jau nuginčyti niekaip negalėsite, nes sistema viską fiksuoja… Todėl atidžiai sekite savo kiekvienos dienos tvarkaraštį ir nepraleiskite nei vienos pamokos!

Jei prie namų darbų parašyta, kad juos, pavyzdžiui, reikia atlikti iki lapkričio 5 d. 17 val., o jūs sugalvosite namų darbą į sistemą įkelti 17.01 val., deja, bet sistema namų darbo įkelti jau nebeleis… Vėlgi, kiekvienas mokytojas matys, kada kuris mokinys pateikė namų darbą.

BENDRAVIMAS.

Pamokų metu turėsite galimybę bendrauti Moodle aplinkoje su mokytojais ir kitais mokiniais žinutėmis. Neužmirškite, kad tas parašytas žinutes galima pamatyti (kas parašoma elektroninėje erdvėje, lieka amžinai…). Labai norėtume, kad žinutės būtų rašomos kultūringa lietuviška kalba – be keiksmų ir kitų necenzūrinių žodžių. Jeigu pamatysime įžeidžiančias, patyčias skatinančias, necenzūrinių žodžių pilnas žinutes, aišku, jas įsirašysime ir tuomet teks dėl to aiškintis ir su jumis, ir su jūsų tėvais.

Mokantis nuotoliniu būdu vyks vaizdo konferencijos (pamokos realiu būdu). Neužmirškite, kad tuomet jūs kiekvienas matysitės ekrane. Pageidautina, kad bendravimas realiu laiku vyktų ne su pižamomis, ne lovose pataluose, ne valgant ir pan. – primenu, kad vyks reali pamoka, o ne vakarėlis!

Informaciją, susijusią su nuotoliniu mokymu(si) teikia:

Gimnazijos direktorė Danutė Valiūnienė,
tel. 8-342-67792,
el.p. direktorius@pilviskiai.lm.lt, Messenger

IKT koordinatoriai:
Donatas Zdanavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
tel. 8-342-67267, el.p. pavaduotojas@pilviskiai.lm.lt, Messenger
Andrius Štrimaitis, matematikos mokytojas,
el.p. mailto:adisss85@gmail.com, Messenger

* konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais (dėl prisijungimo ir darbo nuotolinio mokymo(si) aplinkoje);
* teikia informaciją mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) nuotolinio mokymo(si) organizavimo ir vykdymo klausimais;
* prisijungimai prie dienyno.

Skaitmeninių technologijų administratorius:
Jonas Barušauskas, el.p. admin@pilviskiai.lm.lt

* konsultuoja mokytojus ir mokinius dėl techninės pagalbos;
* sprendžia iškilusias technines problemas.

JEIGU REIKALINGA PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ INFORMACIJA, Į JUOS GALIMA KREIPTIS PER E.DIENYNĄ.

Administracija

 

https://drive.google.com/file/d/1lmvDq4sqEPuDt4WJgyYaeQGN7tg-CU6U