Pradinio ugdymo organizavimas nuo 2021 m. sausio 4 d.

Visiems pradinio ugdymo klasių mokiniams ugdymas nuo 2021 m. sausio 4 d. organizuojamas nuotoliniu būdu.

Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. B-ĮV-1482 „Dėl ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo“ gimnazijoje nuo sausio 4 d. veikia trys 1, 3 ir 4 klasių grupės, kurias lanko įsakyme nurodyti mokiniai. Užsiėmimai vyksta mokytojų padėjėjų kabinetuose (1 kl. – II aukšte, 3 ir 4 kl. – I aukšte).

Tel. informacijai 8-342-67792.

Į S A K Y M A S DĖL UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO