Dienos archyvas: 2018, gegužės 9„ATGAL Į GAMTĄ“

Saulėtą pirmadienį, mūsų gimnazijos mokiniai, Emilis Andriušis (Ia gimn. kl.),Tomas Astrauskas (Ia gimn. kl.), Augustė Karpavičiūtė (IIIb gimn. kl.) ir vyr. Biologijos mokytoja Rita Kazlauskienė dalyvavo Respublikinėje integruotoje mokinių aplinkotyrys – anglų kalbos konferencijoje „ATGAL Į GAMTĄ“. Konferencija skirta Prienų „Žiburio“ gimnazijos įkūrimo 100 metų jubiliejui paminėti.  Be pilviškiečių konferencijoje dalyvavo mokinai iš Tauragės, Kauno, Radviliškio, Šlienavos, Seirijų, Alytaus, Veiverių, Jiezno ir aišku iš pačių Prienų „Žiburio gimnazijos“.

Pirmojoje konferencijos dalyje mokiniai išgirdo sveikinimus nuo mokyklos bendruomenės, LR Seimo nario Andriaus Palionio, Prienų rajono savivaldybės bei švietimo pagalbosKomplektuojame grupes naujiems 2018–2019 mokslo metams

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Vadovaujantis 2013 m. kovo 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B-TS-577 „Dėl vaikų priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“, iki rugpjūčio 25 dienos turi būti patvirtinti grupių sąrašai.

Mieli tėveliai (globėjai, rūpintojai), kurie yra pateikę prašymus priimti vaikus į Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes, prašome kuo skubiau informuoti direktoriaus pavaduotoją ugdymui Romualdą Puodžiukaitį (tel. 8-342-67632), ar nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Jūsų vaikas lankys ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę.

Šiuo metu yra 8 laisvos vietos 4-erių ir 5-erių metų amžiaus vaikams.

Primename, jog yra priimtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pataisos, įteisinančios privalomą priešmokyklinį ugdymą nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6-eri metai, leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.

Auginantiems 6-mečius, siūlome atvykti ugdytis į priešmokyklines grupes. Mūsų įstaigoje veikia  2 priešmokyklinio ugdymo grupės (vaikai gali būti visą darbo dieną (7.30–18.00 val., iš viso 10.30 val. per dieną) arba pusę darbo dienos gimnazijos patalpose  (8.00–13.00 val.).