„Aplinkos raida“

2018 metu Kovo 27 d. mūsu gimnazijos mokiniai: Emilis Andriušis (IA gimn.), Tomas Astrauskas (IA gimn.), Rugilė Kvederavičiūtė (IV gimn.) ir Paulina Narbutavičiūtė (IV gimn.) lydimi biologijos mokytojos Ritos Kazlauskienės dalyvavo Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Aplinkos raida“. Iš Japonijos atvykę mokiniai konferencija pradėjo supažindindami visus su savo kultūra. Vėliau darbas vyko sekcijose, dvyliktokės Rugilė ir Paulina pristatė savo tiriamąjį darbą „Tradeskančių, paveiktų keturiomis skirtingoms aplinkos sąlygomis, ir spygliuočių žiotelių tyrimas“, o devintokai Emilis ir Tomas „Šešupės ir Neries vandens užterštumo nustatymas pagal cheminius rodiklius“. Pristatę darbus mokiniai papietavo, pasidalino idėjomis prie arbatos puodelio ir skubėjo pasiklausyti Gabrieliaus Liaudansko – Svaro paskaitos „Mano pareiga mano kraštui“. Tuo tarpu mokytojai gilino savo žinias, kūrė užduotis elektroninėje erdvėje. Po įkvepiančios paskaitos mokiniai atliko praktinius užsiėmimus: „Etanolio, energetinio gėrimo poveikis vėžiagyviu Daphnia magna širdies ritmui“ ir „Riebalų, angliavandenių, krakmolo ir gliukozės nustatymas“. Įgiję naujos patirties, kupini idėjų mokiniai grįžo motyvuoti tai pritaikyti ir savo mokykloje.

Rugilė Kvederavičiūtė IV gimn. kl.