Akcija „Tylos žodžiai – diena be mobilaus telefono mokykloje“

2018m. Balandžio 25 d. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje vyko akcija „Tylos žodžiai – diena be mobilaus telefono mokykloje“ skirta Tarptautinei triukšmo suvokimo dienai paminėti. Šios akcijos tikslas – ugdyti mokinių supratimą apie triukšmą. Akcijos uždaviniai: 1. Aiškinti ilgalaikio triukšmo poveikio sukeliamas neigiamas pasekmes žmogaus sveikatai. 2. Ugdyti vaikų atsakomybę dėl jų pačių keliamo triukšmo. Organizatoriai: gimnazijos mokinių taryba, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė I. Simokaitienė, mokytojo padėjėja A. Dulskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Smaidžiūnienė. Akcijoje dalyvavo 1 – 12 klasių mokiniai ir  mokytojai. Balandžio 25 d. prasidėjo  „Tylos minute“ (laikas 8.05 – 8.06). Prieš prasidedant pamokai savo mobiliuosius telefonus mokiniai paliko akcijos dėžutėse, kurias paruošė ir klasių atstovams išdalino mokinių tarybos nariai. Mokytojai pamokų metu rinko tyliausią klasę ir pažymėjo balus tam skirtuose lapuose, kuriuos pateikė klasės atstovas. Po 5 – kių pamokų šie lapai buvo sudėti į akcijos dėžutę esančią pirmojo aukšto foje. Klasės buvo vertinamos nuo 1 iki 5 balų (aukščiausias balas 5 – triukšmingiausia klasė; žemiausias balas 1 – tyliausia klasė).  Pertraukų metu mokiniai kviečiami garsiai nekalbėti, nerėkauti. Visi norintieji turiningai praleisti pertraukas galėjo rinktis  I – ojo aukšto foje, kur vyko stalo žaidimai, paruoštas stenas  „Tylos žodžiai – diena be mobilaus telefono mokykloje“. Klasių valandėlių metu I – IV gimn. kl. mokiniai rinkosi aktų salėje, kur  vyko mokinių šaradų žaidimas – atspėk paralelės klasės pantomimą (vaizduojamą žodį – daikto pavadinimą, kuris skleidžia garsą). „Tyliausios klasės“  titulą tarp I – IV gimn. klasių laimėjo II b gimn. klasės mokiniai.  5 – 8 klasių tarpe tyliausi 5 a klasės mokiniai. 1 – 4 kl. tarpe tyliausiai elgiasi  4 a ir 4 b kl. mokiniai.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė I. Simokaitienė