Susitikimas su bendruomenės pareigūne

Vaikams apie saugaus eismo taisykles žinoti būtina todėl, kad tai yra kasdienio gyvenimo dalis. Kad vaikai gatvėje jaustųsi saugūs, reikia supažindinti ir nuolat priminti apie gatvėje slypinčius pavojus. 2018m. gegužės 2 d. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje svečiavosi bendruomenės pareigūnė Rūta Kairienė. Šio apsilankymo tikslas – saugaus eismo įgūdžių įtvirtinimas. Pradinių klasių mokiniai turi žinoti, kas yra kelių eismo taisyklės ir kodėl jų reikia laikytis, suvokti kai kurių kelio ženklų, šviesoforo signalų reikšmes, žinoti, kodėl reikalingas atšvaitas ir pėsčiųjų perėja, kur reikia kreiptis pagalbos atsitikus nelaimei ir suprasti, kad saugumas priklauso nuo jo paties. Todėl drauge su bendruomenės pareigūne mokiniai aiškinosi, kaip saugiai ateiti į mokyklą ir iš jos sugrįžti, žiūrėjo mokomuosius filmukus.
Gegužė kasmet skelbiama nerūkymo mėnesiu, todėl susitikimo su 5 – 8 kl. ir I – IV gimn. klasių mokiniais metu pareigūnė skaitė paskaitą rūkymo prevencijos tema. Šios paskaitos tikslas – atkreipti dėmesį į pačių moksleivių atsakomybę dėl rūkalų vartojimo. Bausti už rūkymą mokytojai negali, bet apie taip besielgiančius nepilnamečius pranešti policijai nedraudžiama. Pareigūnė supažindino moksleivius su Tabako kontrolės įstatymo pataisomis, kuriomis įtvirtintas draudimas nepilnamečiams rūkyti tabako gaminius ar jų turėti. Susitikime su I – IV klasių gimnazistais pareigūnė palietė ir prekybos žmonėmis klausimą, bei už įvairius kūno sužalojimus, ar kitaip sukeltą skausmą žmogui, atsakomybės už savo veiksmus klausimą. Susitikimo metu moksleiviai aktyviai dalyvavo diskusijose su bendruomenės pareigūne, domėjosi policijos pareigūno profesija.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė I. Simokaitienė