PASKAITA APIE TREMTINIUS

Š.m. lapkričio 27 dieną į Pilviškių ,,Santakos‘‘ gimnaziją buvo atvykę knygos ,,Gulago tremtiniai‘‘ autoriai : seimo narys Paulius Saudargas bei  Goda Karazijaitė. Neapsiėjome ir be svečių : Pilviškių seniūnas Vytautas Judickas ir Loreta Bieliukienė. Taigi knygos autoriai papasakojo mums dar nepažintuosius tremtinių sukilimus 1953-1954 metais, jų reikšmę Lietuvos išsilaisvinimo iš Sovietų Sąjungos kontekste.

Paskaita prasidėjo Godos pratarme apie tremtinius. Po šių žodžių pradėjome žiūrėti dokumentinį filmą, kuriame savo išgyvenimus pasakojo gyvi  Vorkutos, Norilsko, Kengyro lagerių sukilimo liudininkai. Po filmo buvo surengta viktorina, norint gauti knygą ,,Gulago tremtiniai‘‘. Klausimai buvo sunkūs, bet labai džiugu, kad į visus mes atsakėme teisingai.

Ši paskaita davė didelę naudą mūsų patriotizmo ugdymui. Tikimės daugiau tokių informatyvių paskaitų Pilviškiuose.