Finansinės ataskaitos

monetos

2018 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2018 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2017 metų finansinės ataskaitų rinkinys

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2016 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2016 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2015 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2015 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2015 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2015 metų finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas prie 2015 m. Finansinių ataskaitų rinkinio

2014 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2014 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

2014 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2014 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2013 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2013 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

2013 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2013 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2012 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2012 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

2012 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2012 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2011 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2011 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

2011 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2011 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2010 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2010 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

2010 metų pirmo pusmečio finansinės ataskaitos

2010 metų devynių mėnesių finansinės ataskaitos

2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys