Apie įstaigą

ISTORIJA

Vilkaviškio raj. Pilviškių apylinkės darželis pradėjo veikti 1963 m. vasario 1 d. Mišrioje grupėje buvo priimta 15 vaikučių, darželiui vadovavo Ona Rupeikienė, dirbo viena auklėtoja Aldona Preisaitienė. Po metų drenažo vamzdžių gamykla įrengė naujas patalpas ir švietimo skyrius atidarė 45 vietų lopšelį-darželį.

Nuo 1965 iki 1973 m. darželiui vadovavo Judita Eidukevičienė. Lopšelio grupę lankė 20, o darželio – 25 vaikai. Norinčių lankyti įstaigą skaičius nuolat didėjo, ir drenažo vamzdžių gamyklos administracija gavo paskyrą statyti naują tipinį 140 vietų lopšelį-darželį. Statyboms vadovavo generalinio direktoriaus  pavaduotojas statybos reikalams J. Šenfeldas.

Ir 1973 m. spalio 1 d. įvyko naujo darželio atidarymas.

Generalinis direktorius Feliksas Balčiūnas įteikė naujai darželio vedėjai Gražinai Bikulčienei darželio simbolinius raktus, darželiui buvo suteiktas „Žvangučio“ pavadinimas.

1974 m. darželiui pradėjo vadovauti Zina Povilaitienė ir dirbo iki 1989 m.

Nuo 1989 – 2004m. darželiui vadovavo Aušra Maknickienė.

Nuo 2004 m. darželis buvo prijungtas prie Pilviškių vidurinės mokyklos. Įstaigai vadovauja Arūnas Kiulkis ir pavaduotoja ugdymui A. Maknickienė (2004-2008m.).

O nuo 2008 m. direktoriaus pavaduotoju ugdymui dirba Romualdas Puodžiukaitis.

Iki 1990-12-31 dienos darželis priklausė SMGS Sūduva, nustojus egzistuoti SMGS – gamyklos veiklai darželis perėjo Vilkaviškio rajono kultūros ir švietimo skyriui.

Sumažėjus ugdytinių skaičiui 1997 m. kovo mėnesį darželio patalpose įsikūrė neįgalaus jaunimo reabilitacijos centras, kuris 2013m. kovo mėnesį išsikėlė į Vilkaviškį.

Šiuo metu įstaigą lanko apie 90 vaikučių, yra 4 bendrosios ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė, dirba 9 pedagoginiai darbuotojai ir 10 personalo darbuotojai.