Kiti dokumentai

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS KASMETINIŲ ATOSTOGŲ EILĖS SUDARYMO IR ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ ASMENINIŲ DAIKTŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJUI PERDUOTŲ DARBO PRIEMONIŲ, TURTO AR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ ,,SANTAKOS” GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ SEKOS, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVARKOS APRAŠAS
Rekomendacijos dėl smurto artimoje aplinkoje

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

DARBO  VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOJE  NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMA „SVEIKATOS KELIU“

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ ETIKOS IR ELGESIO NORMOS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ KOMUNIKAVIMO ELEKTRONINIU PAŠTU TAISYKLĖS

ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ SKYRIMO, APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

LĖŠŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI IR PROFESINIAM ORIENTAVIMUI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS