Socialinė pedagogė

Gimnazijos socialinė pedagogė – Gitana Pabricienė

Socialinės pedagogės darbo laikas:

darbolaikas1

Socialinė pedagogė gali padėti:

  • tėvams ir mokytojams suprasti vaiko socialinius ir pedagoginius poreikius;
  • didinti mokinių mokymosi motyvaciją;
  • išsiaiškinti gimnazijos nelankymo priežastis ir numatyti veiksmų planą;
  • užtikrinti pagrindinių vaiko poreikių tenkinimą šeimoje;
  • paaiškinti vaikų teises ir pareigas;
  • susirasti įstaigas, teikiančias socialinę – pedagoginę pagalbą.

Elektroninis paštas: soc.pedagoge@pilviskiai.lm.lt