Vaiko gerovės komisija

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Aušra Smaidžiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė,
Gitana Pabricienė, socialinė pedagogė – pirmininkės pavaduotoja.
Nariai:
Donatas Zdanavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Romualdas Puodžiukaitis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Raimonda Pužaitė, specialioji pedagogė,
Jolita Tamulevičienė, logopedė,
Daiva Kukienė, fizikos mokytoja, klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.