Laisvos darbo vietos

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojo(s) atranka

 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 2, LT 70488 Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav., mokyklos kodas – 290487150, skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(s) pareigoms eiti.

Siūlomas darbo krūvis: 0,5 etato.

Darbo sutartis sudaroma neterminuota.

Pareigybės paskirtis: ugdyti vaikus nuo vienerių iki penkerių/šešerių metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, palaikyti ryšius su šeima, konsultuoti tėvus vaikystės pedagogikos klausimais.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas pedagoginis, koleginis išsilavinimas, įgyta ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytojo kvalifikacija.
 2. Gebėti organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomąjį procesą.
 3. Gebėti sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus.
 4. Išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo metodus ir būdus.
 5. Gebėti bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje.
 6. Gebėti kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
 7. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 8. Gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.
 9. Būti komunikabiliam(-iai), iniciatyviam(-iai), pareigingam(-ai) ir atsakingam(-ai).

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (1 priedas).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Kitus kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus.
 8. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentai priimami nuo 2018 m. gruodžio 3 d. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos raštinėje, Vilniaus g. 2, Pilviškiai, Vilkaviškio r. sav. Dokumentai priimami kasdien nuo 9.00 iki 16.00 val.

Pretendentas iki 2018 m. gruodžio 17 d. (imtinai) gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu rastine@pilviskiai.lm.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta.

Tel. pasiteiravimui: (8 342) 67792, el.p. rastine@pilviskiai.lm.lt.