Rugsėjo 1

visos nuotraukos čia

 


SveikinimaiKuprinių svėrimo akcija

2018m rugsėjo mėnesį gimnazijoje vyko kuprinių svėrimo akcija ir ydingos laikysenos profilaktiniai pokalbiai su 1 – 7 klasių mokiniais.

Šios akcijos tikslas –  atkreipti mokinių (1 – 7 klasių) ir jų tėvelių dėmesį į mokyklinės kuprinės svorį, turinį bei galimą neigiamą sunkios kuprinės poveikį vaiko sveikatai.

Akcijos uždaviniai:Akcija „Saugus kelias į mokyklą“

2018m. rugsėjo mėnesio akcija „Saugus kelias į mokyklą“

Akcijos tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į eismo saugumo svarbą, padėti suvokti kelių eismo aplinką ir eismo tvarką, mokyti numatyti ir atpažinti pavojingas eismo situacijas ir įvertinti pavojaus šaltinius,  ugdyti vertybines nuostatas – pagarbą gyvybei, atsakomybę dėl savo saugumo, saugesnės eismo aplinkos.EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ

Rugsėjo 14 – 26 dienomis gimnazijos mokiniai ir mokytojai solidariai paminėjo  „Europosjudumosavaitę.“

Moksleiviai buvo kviečiami pažymėti savo gyvenamąją vietą žemėlapyje ir reguliariai keliaujantys į mokyklą ir iš jos panašiais maršrutais, keliauti kartu. Atkakliausi ėjimo pėsčiomis entuziestai: Lukas Šalaševičius (Ib gimnazijos klasė) ir

Utėlės: ką reikia žinoti tėvams prasidedant naujiems mokslo metams

Nauji mokslo metai prasidėti gali nebūtinai maloniai – pastebima, kad po vasaros atostogų grįžus į ugdymo įstaigas galimas užsikrėtimo utėlėmis protrūkis. Negydant utėlių jos sparčiai dauginasi ir kontakto metu nesunkiai užkrečia kitus žmones. Dažnai ši problema visuomenėje yra apgaubta mitų.

Daug kam atrodo, kad utėlių turintis žmogus, suaugęs ar vaikas, būtinai bus iš asocialios šeimos. Vis dėlto tai – tik populiarus mitas, dažnu atveju skatinantis patyčias, ypač – vaikų tarpe. Svarbu suprasti, kad šių parazitų vaikai gali atsinešti ir į švariausius namus – tai jokiu būdu nėra siejama suPradedamas įgyvendinti projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41-0001 „Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“

 

Projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, efektyvumą ir kokybę Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje.

Projektas bus įgyvendinamas Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje, Pilviškių miestelyje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir susidės iš tokių veiklų: Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų rangos darbai ir kokybiškam ugdymui būtinos įrangos bei baldų  įsigijimas.

Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai:

1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla;

2) sukurtos 34 naujos ikimokyklinio ugdymo vietos;

3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės.

Projektu siekiami kokybiniai rezultatai: padidintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumas, bus sukurtos modernios, kūrybiškumą ir savireguliaciją skatinančios edukacines erdvės.

Bendra projekto vertė – 346 374,18 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 320 396,11 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 25 978,07 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. balandžio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

DĖMESIO!

Gerbiami tėveliai/ globėjai/ rūpintojai,

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad nuo 2018 m. birželio 1 d. vaiko sveikatos pažymėjimai (forma Nr. 027-1/a) bus neišduodami, o tvarkomi elektroniniu būdu. Apie vaikų sveikatos būklę ugdymo įstaigos bus informuotos tiesiogiai per elektroninę sistemą, kai vaikas pasitikrins sveikatą. Popierinė forma bus išduota tik tiems tėvams/ globėjams/ rūpintojams, kurių vaikai lanko Vilkaviškio rajono savivaldybės ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir lopšelius – darželius bei neturi galimybės prisijungti prie elektroninės sistemos (www.esveikata.lt) ir atsispausdinti vaiko sveikatos pažymėjimą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V – 657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo: „Visi duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose bus tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. birželio 1 d.“ Nuo šios dienos pažymos nebebus išduodamos, o viskas tvarkoma elektroniniu būdu.

Visuomenės sveikatos specialistė Danguolė Norkevičiūtė