Egzaminai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


INFORMACIJA ABITURIENTAMS, KURIEMS PASKIRTA SAVIIZOLIACIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-1236 patvirtintomis ir pakeistomis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėmis, abiturientai, esantys saviizoliacijoje, informavę Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, gali palikti saviizoliacijos vietą ir laikyti brandos egzaminą pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje. Prieš tai turi būti pasidarę testus Mobiliame punkte: per 72 val. iki egzamino atliekamas PGR testas arba 24 val. iki egzamino greitasis Antigeno testas. Su šiais testų rezultatais egzamino dieną abiturientas atvykęs į egzamino centrą nuo 8 iki 8.30 val. turi pateikti testo informaciją mokykloje budinčiam sveikatos priežiūros specialistui taip pat egzamino vietoje, t. y. mokykloje, privalo pasidaryti savikontrolės testą, ir tik gavus neigiamą atsakymą gali būti įleidžiamas į egzamino patalpą.

Pastaba: Vilkaviškio rajono savivaldybėje mobilusis punktas nedirba šeštadienį ir sekmadienį, todėl prieš egzaminą, vyksiantį pirmadienį, abiturientas privalės atlikti tik PGR testą ne vėliau kaip penktadienį.


Visą informaciją apie egzaminus ir įskaitas rasite Nacionalinio egzaminų centro svetainėje (www.nec.lt).

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas – vienintelis privalomas egzaminas, tačiau kandidatas turi teisę pasirinkti ir laikyti mokyklinį arba valstybinį brandos egzaminą.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą galima rasti adresu http://www.nec.lt/2/

Viską apie egzamino užduočių vertinimus galima rasti adresu http://www.nec.lt/595/  ir http://www.nec.lt/382/