Projektai

8 klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią mokymo(si) aplinką

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje, kartu su partneriais – Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija ir Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija – pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0019 „8 klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią mokymo(si) aplinką“.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti 8-ų klasių mokinių matematikos pasiekimus skatinant pokyčius Vilkaviškio ir Šakių rajonų švietimo įstaigų veikloje.

Pagrindinė projekto veikla – įdiegti inovatyvią virtualią mokymo(si) aplinką kiekvienoje veiklą tobulinančioje bendrojo ugdymo mokykloje, kurios įgyvendinimui numatoma įsigyti interaktyviąsias priemones/įrangą ir įdiegti virtualią mokymo(-si) aplinką, bei, pasitelkiant konsultuojančios mokyklos ir planuojamo Konsultanto patirtį, išugdyti personalo savarankiškus gebėjimus profesionaliai ir kūrybiškai taikyti skaitmenines technologijas, kurti inovatyvias ugdymo(si) priemones ir aplinką bei rinktis mokinius įtraukiančius ugdymo(si) scenarijus ir veiklas. Taigi projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti planšetinius kompiuterius, nešiojamus kompiuterius, išmaniąsias lentas, ekranus, taip pat organizuoti neformaliojo švietimo programų mokymąsi mokyklų pedagogams.

Projekto naudingumas bus užtikrintas šiais būdais:

  1. Įsigyta įranga padės mokiniams įvairiapusiškiau ir patraukliau mokytis, skatins mokinių žingeidumą, savarankiškumą bei motyvaciją, pedagogams sudarys sąlygas aktyviau integruoti IKT į mokymo(-si) procesą.
  2. Įdiegta virtuali mokymo(si) programa padės pedagogams efektyviau planuoti ir įgyvendinti kompleksinę ugdomąją veiklą, įtraukiant mokinius į mokymąsi individualiai, poromis, komandomis; diferencijuojant ir individualizuojant užduotis.
  3. Dėka įdiegtos ir naudojamos virtualios mokymo(si) aplinkos bus sudarytos palankios sąlygos organizuoti aktyvų mokymąsi skaitmeninėje mokymosi aplinkoje net ir mokiniui nesant mokykloje (ligos, mokymo namuose ar kitais atvejais).
  4. Mokymai padės bendrojo ugdymo pedagogams perimti vieni kitų patirtį, sukaupti platesnį inovacijų taikymo spektrą, ugdyti pasitikėjimą ir lavinti kompetencijas.

Kokybės krepšelis

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. Spalio mėnesį buvo patvirtintas gimnazijos darbo grupės sukurtas 2 metų veiklos tobulinimo planas (Veiklos tobulinimo planas).

Šiais metais suplanuota įrengti klasę-laboratoriją buvusios skaityklos patalpose. Ši patalpa jau yra pilnai suremontuota, nupirktos lazerinės graviravimo-pjovimo staklės, elektronikos – mechanikos įrangos elementai, kuriuos mokiniai galės panaudoti „Kompiuteriukų ralio“ būrelio veiklose. Klasėje-laboratorijoje bus nauji mobilūs baldai, nauji nešiojami kompiuteriai, ekranas su projektoriumi – kad mokytojai galėtų vesti praktines pamokas, panaudodami jose kūrybiškos ir aktyvios veiklos elementus.

Lapkričio 30 d. ir gruodžio 1 d. gimnazijos mokytojai nuotoliniu būdu dalyvavo seminare „Vertinimas šiuolaikinėje pamokoje“, kuriame įgijo žinių apie šiuolaikinės pamokos vertinimą, jo paskirtį.

Gruodžio mėnesį dar laukia konsultacija darbo grupei, kuri kurs naują (įsi)vertinimo sistemą, ir 2 konsultacijos atskiroms mokytojų grupėms apie mokinių vertinimą bei įsivertinimą pamokose, siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų.