Projektai

8 klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią mokymo(si) aplinką

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje, kartu su partneriais – Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija ir Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija – pradedamas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0019 „8 klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas naudojant virtualią mokymo(si) aplinką“. Projektas finansuojamas iš Europos Socialinio fondo.

 

 


Kokybės krepšelis

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“. Spalio mėnesį buvo patvirtintas gimnazijos darbo grupės sukurtas 2 metų veiklos tobulinimo planas (Veiklos tobulinimo planas).

„Kokybės krepšelio“ projekto įgyvendinimas (plačiau)

Viena sėkmės istorija:

 


Erasmus+ programos mažos apimties partnerystės projektas Nr. 2021-1-LT01-KA210-SCH-000029546 “Teachers & Researchers Networking for Inquiry-based learning” (projektą vykdo Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA)).

Projekto veikla – tinklo su mokyklomis kūrimas bendradarbiaujant ir konsultuojant jas dėl STEM tiriamųjų mokinių projektų įgyvendinimo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022 m. sausis – birželis.

Ar taps tradicija mokytojų ir tyrėjų bendradarbiavimas įgalinant mokinius tyrinėti?