„Kodelčiukai“ darbeliai

Rodos taip neseniai varėme žiemą, o štai jau Velykos į duris baladojas. Šv. Velykos – Kristaus prisikėlimo diena, didžiausia pavasario šventė. Ji simbolizuoja augmenijos prisikėlimą, gyvybės, gamtos nubudimą. Gavėnios metu Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos ikimokyklinės grupės ,,Kodėlčiukai“ vaikai savo mintis išreiškė kūrybiniais darbeliais, dirbdami nuotoliniu būdu. Vaikų darbeliuose atsispindi puiki Velykinė nuotaika:). Darželio pedagogai dėkoja tėvams ir vaikams už puikų bendradarbiavimą.

Toliau skaityti „„Kodelčiukai“ darbeliai“

Ikimokyklinų grupių Velykinių darbų paroda

Visą Didžiąją, priešvelykinę, savaitę Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinukai dirbdami nuotoliniu būdu gamino darbus virtualiai ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių Velykinių darbų parodai. Ugdytiniai kartu su tėvais pagal auklėtojų rekomendacijas ir pateiktus planus gamino velykinius darbelius, juos piešė, spalvino, dekoravo auklėtojų pasiūlytomis technikomis, o jų tėvai  siuntė darbus grupių pedagogėms. Vaikų foto darbuose atsispindėjo Šv. Velykų tematika ir puiki ugdytinių bei tėvelių nuotaika. Darželio pedagogai dėkoja  vaikų tėvams už geranorišką bendradarbiavimą ir surengtą velykinių darbų parodą.

Grupės auklėtoja Irma Barušauskienė

DĖL UGDYMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, gimnazija:

nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. privalomai neorganizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo; neorganizuoja mokiniams pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-350 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“   mokiniams, besimokantiems Toliau skaityti „DĖL UGDYMO“