Logopedė

Gimnazijos logopedė – Jolita Tamulevičienė

Logopedo darbo laikas:

Diena, Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Laikas  8.00-14.40 8.00-14.10 8.00-13.40  8.00-11.40

Pagrindinis logopedinio darbo tikslas – teikti mokiniams kryptingą ir efektyvią logopedinę pagalbą, bei tėvams atitinkančią informaciją.

Logopedo veiklos uždaviniai:

  • Išsiaiškinti vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir numanomas priežastis.
  • Įvertinti ir numatyti palankiausius sutrikusios kalbos vystymosi korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti.
  • Organizuoti individualias ir grupines pratybas, taikyti specifinio poveikio priemones tarties, kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti.
  • Patarti mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams.
  • Paskirstyti moksleiviams taikomo korekcinio poveikio kryptis ir priemones.
  • Patarti tėvams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir sugebėjimo kalbėti įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų.

 

Nuoroda tėveliams vaiko kalbos lavinimui namuose

http://maziejisnekoriai.blogspot.lt/