Logopedė

Gimnazijos logopedė – Jolita Tamulevičienė

Logopedo darbo laikas:

Diena, Pirmadienis Antradienis Trečiadienis
Laikas  7.40-16.00 7.40-13.30 7.40-16.00

Pagrindinis logopedinio darbo tikslas – teikti mokiniams kryptingą ir efektyvią logopedinę pagalbą, bei tėvams atitinkančią informaciją.

Logopedo veiklos uždaviniai:

  • Išsiaiškinti vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir numanomas priežastis.
  • Įvertinti ir numatyti palankiausius sutrikusios kalbos vystymosi korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti.
  • Organizuoti individualias ir grupines pratybas, taikyti specifinio poveikio priemones tarties, kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti.
  • Patarti mokytojams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams.
  • Paskirstyti moksleiviams taikomo korekcinio poveikio kryptis ir priemones.
  • Patarti tėvams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir sugebėjimo kalbėti įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų.

 

Nuoroda tėveliams vaiko kalbos lavinimui namuose

http://www.zuikiuola.lt/