Specialioji pedagogė

Gimnazijos specialioji pedagogė – Milda Aleksienė

Specialiojo pedagogo darbo laikas:

Pirmadienis – 7.50 – 14.30
Antradienis – 7.50 – 16.00
Trečiadienis – 7.50 – 13.30
Ketvirtadienis – 7.50 – 15.00
Penktadienis – 7.50 – 14.30

Specialiojo pedagogo darbo tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, klausos, mokymosi sutrikimų, elgesio ir emocijų sutrikimų, kompleksinių sutrikimų, mokymosi sunkumų dėl nepalankios aplinkos ar susidariusių aplinkybių ribojamos galimybės realizuoti savo gebėjimus įsisavinant Bendrojo ugdymo programas.

Uždaviniai:

  • atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertinti padarytą pažangą mokykloje;
  • bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios švietimo pagalbos tarnybos specialistais;
  • numatyti ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių poreikius bei galimybes;
  • padėti įsisavinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

Elektroninis paštas: spec.pedagoge@pilviskiai.lm.lt