Vadovai

Direktorė Danutė Valiūnienė

tel. 8-342-67792,

el.p. direktorius@pilviskiai.lm.lt

Gyvenimo aprašymas (CV)

Direktorės D. Valiūnienės 2019 m. veiklos ataskaita


Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Donatas Zdanavičius (pagrindinis ugdymas: I-II gimn. kl., vidurinis ugdymas)
tel. 8-342-67267, el.p. pavaduotojas@pilviskiai.lm.lt


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Smaidžiūnienė (pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas: 5-8 kl.)
tel. 8-342-67267, el.p. ugdymas@pilviskiai.lm.lt


Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romualdas Puodžiukaitis (ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas)
tel. 8-342-67632, el.p. sesuperomas@gmail.com


Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Vida Kantautienė