Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Renata Janavičienė (meninio ugdymo pedagogė)

 • Aidas Kozlovas, tėvų atstovas
 • Gintautas Draugelis, tėvų atstovas
 • Kristina Karpavičienė, tėvų atstovė
 • Grita Balašaitienė, tėvų atstovė
 • Asta Gričenienė, tėvų atstovė
 • Žaneta Petraitienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Donatas Zdanavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Alma Urbonienė, dailės ir technologijų mokytoja
 • Rita Kazlauskienė, biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja
 • Linas Glazeris, IIb gimn. klasės mokinys
 • Vilma Veršylaitė, IIIb gimn. klasės mokinė
 • Karolina Kinderytė, IIIa gimn. klasės mokinė
 • Indrė Benekeraitytė, IIIb gimn. klasės mokinė