Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Pirmininkas – Andrius Štrimaitis (matematikos mokytojas)

 • Aidas Kozlovas, tėvų atstovas
 • Inga Krupavičienė, tėvų atstovė
 • Ieva Povilaitienė, tėvų atstovė
 • Odeta Sakalauskienė, tėvų atstovė
 • Ingrida Remeikienė, tėvų atstovė
 • Asta Pavilonienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Jurgita Svotaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 • Irma Barušauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
 • Evelina Sabataitytė, IVb gimn. klasės mokinė
 • Gerda Jakavonytė, IIIa gimn. klasės mokinė
 • Evelina Ambruževičiūtė, Ib klasės mokinė
 • Jonas Janušaitis IIIa klasės mokinys