Vaiko gerovės komisija

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Aušra Smaidžiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė,
Gitana Pabricienė, socialinė pedagogė – pirmininkės pavaduotoja.
Nariai:
Donatas Zdanavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Romualdas Puodžiukaitis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Vita Bacevičienė, psichologė
Raimonda Pužaitė, specialioji pedagogė,
Kristina Vizbarienė logopedė,
Inga Pakarskienė, mokytojo padėjėja
Irma Simokaitienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje
Asta Meištienė, matematikosmokytoja, klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė.