Vaiko gerovės komisija

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Rūta Bakūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė,
Gitana Pabricienė, socialinė pedagogė – pirmininkės pavaduotoja.
Nariai:
Donatas Zdanavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Romualdas Puodžiukaitis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Milda Aleksienė, specialioji pedagogė,
Jolita Tamulevičienė, logopedė
Rimanta Poderienė, mokytojo padėjėja
Irma Simokaitienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje
Alma Urbonienė, dailės ir technologijų mokytoja, klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.
Vita Bacevičienė, mokytojo padėjėja