Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2019 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2019m žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketvirtį

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketvirtį

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III ketvirtį

2020 m. žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I ketvirtį

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų II ketvirtį

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metų III ketvirtį

2021 m. žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. I ketvirtį

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. II ketvirtį