Finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2017 metų finansinės ataskaitų rinkinys

2017 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

2019 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2019m žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys:

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I ketvirtį

Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II ketvirtį