Kiti dokumentai

REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO IR VEIKSMŲ, ĮTARIANT GALIMĄ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ ETIKOS IR ELGESIO NORMOS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2019-2021 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMA „SVEIKATOS KELIU“

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS VAIKŲ NUVYKIMO, GRĮŽIMO IR BUVIMO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖJE SAUGOS PRIEMONĖS