Ūkio subjektų priežiūra

Gimnazija neatlieka ūkio subjektų veiklos priežiūros.