Formalus ir neformalus švietimas

Gimnazijoje teikiamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Taip pat vykdomas neformalusis švietimas.