Ugdymas karjerai

PIT—profesinio informavimo taškas

PIT paskirtis padėti mokiniams apsispręsti, kokia profesija jiems tinkamiausia, ką jie norėtų veikti baigę mokyklą, kaip įsigyti norimą profesiją ir gauti darbą. 

PIT tikslas – teikti įvairiapusiškas paslaugas siekiant padėti žmogui išlikti užimtumo sistemoje, rasti darbą bei netekus darbo prisitaikyti prie naujų darbo rinkos reikalavimų ir grįžti į užimtumo sistemą.

PIT veiklos uždaviniai:

  • Teikti informaciją apie įvairias profesijas, įstaigas bei centrus, teikiančias profesinio informavimo paslaugas;
  • Teikti informaciją apie įvairias mokymo įstaigas bei studijų galimybes;
  • Teikti informacija apie padėtį darbo rinkoje;
  • Informacinių technologijų pagalba supažindinama su profesijų pasauliu, padedama rasti informaciją apie norimą profesiją;
  • Supažindinama su AIKOS sistema;
  • Skatinama pasitikėti savimi ir kryptingai siekti užsibrėžto tikslo.

Apsilankęs PIT, mokinys gali:

  •  Rasti informaciją apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan.
  • Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais naudotis.
  • Atlikti psichologinius testus, kurie padės geriau įvertinti savo polinkius gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

Čia rasi naudingas nuorodas, ruošiantis studijuoti:

PIT rasite: Vilkaviškio r.  Pilviškių „Santakos“                    gimnazijos skaitykloje.

 

Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti“!     KONFUCIJUS