Vidaus įsivertinimas

VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ „SANTAKOS“ GIMNAZIJOS VEIKLOS PAKARTOTINIO RIZIKOS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA

2021 m. gimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatai

2022 m. atlikti veiklos įsivertinimo rezultatai

Susitarimai veiklai gerinti po 2022 m. įsivertinimo 2022-2023 m.m.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimo planas, atsižvelgiant į veiklos įsivertinimo rezultatus

Pažangos ataskaita 2022 m.