Krizės valdymo komanda

Krizės valdymo gimnazijoje komanda:

Danutė Valiūnienė, direktorė – komandos vadovė;
Rūta Bakūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komandos vadovo pavaduotoja;
Gitana Pabricienė, socialinė pedagogė – narė, atsakinga už komunikaciją; sekretorė;
Donatas Zdanavičius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – narys, atsakingas už saugumą;
Irma Simokaitienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą gimnazijoje – narė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.