Rugsėjo 1

visos nuotraukos čia

 


EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ

Gimnazijoje rugsėjo 24 – 27 dienomis bus minima EUROPOSJUDUMOSAVAITĖ

Kviečiame 5 – 8 kl ir I – IV gimn. kl. mokinius ir mokytojus dalyvauti:

  1. 1. Įvairių judėjimo rūšių naudojimo varžybos. Mokiniai galės patys įsitikinti tuo, kaip galima greičiausiai pasiekti tašką B keliaujant iš taško
Utėlės: ką reikia žinoti tėvams prasidedant naujiems mokslo metams

Nauji mokslo metai prasidėti gali nebūtinai maloniai – pastebima, kad po vasaros atostogų grįžus į ugdymo įstaigas galimas užsikrėtimo utėlėmis protrūkis. Negydant utėlių jos sparčiai dauginasi ir kontakto metu nesunkiai užkrečia kitus žmones. Dažnai ši problema visuomenėje yra apgaubta mitų.

Daug kam atrodo, kad utėlių turintis žmogus, suaugęs ar vaikas, būtinai bus iš asocialios šeimos. Vis dėlto tai – tik populiarus mitas, dažnu atveju skatinantis patyčias, ypač – vaikų tarpe. Svarbu suprasti, kad šių parazitų vaikai gali atsinešti ir į švariausius namus – tai jokiu būdu nėra siejama su 

PAVĖŽĖJIMAS:

8.45 RAMONIŠKIAI
8.50 BEBRININKAI
8.55 ANTANAVAS (PRIE RAMONIŠKIŲ SANKRYŽOS)
9.20 BUKTIŠKIAI
9.25 BARZDAI
9.35 BALTRUŠIAI

8.45 ALKSNĖNAI (AUTOBUSŲ SUSTOJIMO AIKŠTELĖJE)

9.10 SAUSBALIAI, JURGELIAI
9.30 JURKŠAIPradedamas įgyvendinti projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41-0001 „Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“

 

Projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, efektyvumą ir kokybę Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje.

Projektas bus įgyvendinamas Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje, Pilviškių miestelyje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir susidės iš tokių veiklų: Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų rangos darbai ir kokybiškam ugdymui būtinos įrangos bei baldų  įsigijimas.

Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai:

1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla;

2) sukurtos 34 naujos ikimokyklinio ugdymo vietos;

3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės.

Projektu siekiami kokybiniai rezultatai: padidintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumas, bus sukurtos modernios, kūrybiškumą ir savireguliaciją skatinančios edukacines erdvės.

Bendra projekto vertė – 346 374,18 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 320 396,11 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 25 978,07 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. balandžio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

DĖMESIO!

Gerbiami tėveliai/ globėjai/ rūpintojai,

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad nuo 2018 m. birželio 1 d. vaiko sveikatos pažymėjimai (forma Nr. 027-1/a) bus neišduodami, o tvarkomi elektroniniu būdu. Apie vaikų sveikatos būklę ugdymo įstaigos bus informuotos tiesiogiai per elektroninę sistemą, kai vaikas pasitikrins sveikatą. Popierinė forma bus išduota tik tiems tėvams/ globėjams/ rūpintojams, kurių vaikai lanko Vilkaviškio rajono savivaldybės ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir lopšelius – darželius bei neturi galimybės prisijungti prie elektroninės sistemos (www.esveikata.lt) ir atsispausdinti vaiko sveikatos pažymėjimą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V – 657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo: „Visi duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose bus tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. birželio 1 d.“ Nuo šios dienos pažymos nebebus išduodamos, o viskas tvarkoma elektroniniu būdu.

Visuomenės sveikatos specialistė Danguolė Norkevičiūtė

Kviečiame  dalyvauti Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės 2018 m. liepos 23–29 dienomis organizuojamą jaunųjų šaulių  I–II pakopos vasaros stovyklą, kuri vyks Lietuvos kariuomenės LDK Vytenio BPLB (Vytauto g. 72, Marijampolė).

Registruotis gimnazijos skaitykloje pas skaityklos vedėją Danutę Jefremovienę iki birželio 21 d., sutartį pasiimti pas kūno kultūros mokytoją Žaną Laužaitienę.

Privaloma turėti sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 079/a arba 027 – 1/a).Konkurso „Atverk tautos lobynų gelmes“ prizininkai

Nors pradinių klasių mokiniams pasibaigė mokslo metai, bet ketvirtokai dar neskuba atostogauti. Pradinukai gegužės 24 dieną tapo Suvalkijos (Sūduvos) regiono varžytuvių nugalėtojais, o birželio 6 dieną 4 a ir 4 b klasių komanda kartu su mokytojomis Nemyra Gardauskiene, Daiva Neiberke bei Rūta Bakūniene vyko į Vilnių, kur Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko etnokultūrinio projekto