“Mūsų dienos – kaip šventė. Kaip žydėjimas vyšnios, – tad skubėkim gyventi, nes prabėgs – nebegrįš jos“.

“Mūsų dienos – kaip šventė. Kaip žydėjimas vyšnios, – tad skubėkim gyventi, nes prabėgs – nebegrįš jos“.

Salomėja Nėris, 1930

Rugsėjo 9 dieną gimnazijos bibliotekoje vyko literatūrinė popietė „Salomėjos ruduo“ skirta mūsų kraštietės, poetės S. Nėries kūrybos bei artėjančių 118-ųjų gimimo metinių minėjimui. Renginyje dalyvavo 5-12 klasių moksleiviai, kurie klausydamiesi dokumentinio filmo apie poetę suprato, kad laikas dažniausiai būna nemielaširdingas tikriems poetams. Salomėjos Nėries epocha, kupina Toliau skaityti „“Mūsų dienos – kaip šventė. Kaip žydėjimas vyšnios, – tad skubėkim gyventi, nes prabėgs – nebegrįš jos“.“

LINK

Vasara baigėsi… Basomis kojomis po pievas bėgiojusi LAISVĖ, žvaigždėtam dangaus skliaute blykstelėję IDĖJOS, žiedų margumyne užgimę NORAI ir nerūpestingų dienų KŪRYBA jau pasiruošė naujai kelionei… Naujai kelionei ir iššūkiams, naujoms pradžioms ir pabaigoms, naujiems susitikimams ir atsisveikinimams… Tegul nauja kelionė prasideda LINK Laisvės, naujų Idėjų, išsipildančių Norų ir nevaržomos Toliau skaityti „LINK“

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMAI (BŪRELIAI) 2022–2023 M.M.

Eil. Nr. Pavadinimas Mokytojas
1–4 klasių grupė
1. Aš virtualiame pasaulyje (informacinių technologijų) Daiva Neiberkė
2. Mažoji laboratorija (tyrimų, tyrinėjimų) Rūta Bakūnienė
3. Sportuoju ir augu (kvadratas, drąsūs, stiprūs, vikrūs ir pan.) Vilija Kasiliauskienė

Žaneta Petraitienė

4. Jaunučių šokių kolektyvas „Santaka“ Eglė Šeštakauskienė
5. Dainorėliai Irma Menčinskienė
6. Darbštuoliukai (įvairių meninių darbelių_ Inga Pakarskienė
7. Mažieji šachmatininkai Laima Kazlienė
5–8, I–IV gimn. klasių grupės
1. Etnokultūros virtuvė Auksė Rapulskytė
2. Mergaičių šokių kolektyvas „Judesys“ Eglė Šeštakauskienė
3. Jaunių tautinių šokių kolektyvas „Santaka“ Eglė Šeštakauskienė
4. Sportiniai žaidimai „Aukime, tobulėkime ir stiprėkime kartu“ (kvadratas, drąsūs, stiprūs, vikrūs ir pan.) Žana Laužaitienė
5. Kūrybos manija (dailės) Alma Urbonienė
6. Kompiuteriukų ralis (mechatronika, programavimas ir kt.; klasėje-laboratorijoje) Donatas Zdanavičius
7. Jaunieji gamtininkai (tyrimai, tyrinėjimas) Vida Marcelionytė
8. Dizaino eksperimentai (kompiuterinė leidyba; mokymasis dirbti su įranga klasėje-laboratorijoje) Auksė Rapulskytė
9. Tinklinis (prasidės nuo rugsėjo 23 d.) Edgaras Jankauskas
10. Kitokie matematikos uždaviniai Andrius Štrimaitis
11. Jaunuolių šokių kolektyvas „Santaka“ Eglė Šeštakauskienė
12. Instrumentinis ansamblis „Garsas“ (dainavimas ir grojimas įvairiais muzikos instrumentais ansamblyje) Aušra Urmanavičienė
13. Elektronas (fizikos bandymai, tyrimai, tyrinėjimai) Daiva Kukienė
14. Merginų šokių kolektyvas „Santaka“ Eglė Šeštakauskienė
15. Molio subtilybės (lipdymas iš molio) Alma Urbonienė
16. Jaunieji šauliai Žana Laužaitienė
17. Krepšinis Asta Durneikienė
18. Meninio skaitymo – kūrybinio rašymo Aida Broniškienė

Prašom kreiptis ir užsirašyti pas būrelio vadovą, jis duos prašymą, kurį reikės užpildyti tėvams (tai reikėtų atlikti iki rugsėjo 7 d.; kadangi šiuo metu mokytojo Edgaro Jankausko nėra, pasakykite savo klasės vadovui, kad pasižymėtų ir paduotų prašymą užpildymui).

Jeigu kyla klausimų dėl būrelio veiklos (kas bus konkrečiai veikiama) ar kažko kito – drąsiai klauskite būrelio vadovo.

Uniformos, megztukai, emblemos ir kt

Rugpjūčio 25 d. (ketvirtadienį) 12 val. į gimnaziją atveš pasiūtas
uniformas, megztukus, emblemas ir kt. Kviečiame atsiimti. Jeigu tuo metu
negalėsite, kviečiame atvykti kitomis dienomis.