Rugsėjo 1

visos nuotraukos čia

 


GIMNAZIJOS UNIFORMA

Rugpjūčio 27 dieną 12 val. į gimnaziją atveš užsakytas uniformas ir bus galima užsisakyti dar tiems, kas pavasarį nespėjo.Pradedamas įgyvendinti projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-41-0001 „Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas“

 

Projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, efektyvumą ir kokybę Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje.

Projektas bus įgyvendinamas Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje, Pilviškių miestelyje, Vilkaviškio rajono savivaldybėje ir susidės iš tokių veiklų: Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų rangos darbai ir kokybiškam ugdymui būtinos įrangos bei baldų  įsigijimas.

Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai:

1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla;

2) sukurtos 34 naujos ikimokyklinio ugdymo vietos;

3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės.

Projektu siekiami kokybiniai rezultatai: padidintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumas, bus sukurtos modernios, kūrybiškumą ir savireguliaciją skatinančios edukacines erdvės.

Bendra projekto vertė – 346 374,18 Eur, iš jų ES ir valstybės biudžeto lėšos sudaro 320 396,11 Eur, Vilkaviškio rajono savivaldybės dalis – 25 978,07 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2020 m. balandžio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

DĖMESIO!

Gerbiami tėveliai/ globėjai/ rūpintojai,

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad nuo 2018 m. birželio 1 d. vaiko sveikatos pažymėjimai (forma Nr. 027-1/a) bus neišduodami, o tvarkomi elektroniniu būdu. Apie vaikų sveikatos būklę ugdymo įstaigos bus informuotos tiesiogiai per elektroninę sistemą, kai vaikas pasitikrins sveikatą. Popierinė forma bus išduota tik tiems tėvams/ globėjams/ rūpintojams, kurių vaikai lanko Vilkaviškio rajono savivaldybės ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir lopšelius – darželius bei neturi galimybės prisijungti prie elektroninės sistemos (www.esveikata.lt) ir atsispausdinti vaiko sveikatos pažymėjimą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V – 657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo: „Visi duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose bus tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. birželio 1 d.“ Nuo šios dienos pažymos nebebus išduodamos, o viskas tvarkoma elektroniniu būdu.

Visuomenės sveikatos specialistė Danguolė Norkevičiūtė

Kviečiame  dalyvauti Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės 2018 m. liepos 23–29 dienomis organizuojamą jaunųjų šaulių  I–II pakopos vasaros stovyklą, kuri vyks Lietuvos kariuomenės LDK Vytenio BPLB (Vytauto g. 72, Marijampolė).

Registruotis gimnazijos skaitykloje pas skaityklos vedėją Danutę Jefremovienę iki birželio 21 d., sutartį pasiimti pas kūno kultūros mokytoją Žaną Laužaitienę.

Privaloma turėti sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 079/a arba 027 – 1/a).Konkurso „Atverk tautos lobynų gelmes“ prizininkai

Nors pradinių klasių mokiniams pasibaigė mokslo metai, bet ketvirtokai dar neskuba atostogauti. Pradinukai gegužės 24 dieną tapo Suvalkijos (Sūduvos) regiono varžytuvių nugalėtojais, o birželio 6 dieną 4 a ir 4 b klasių komanda kartu su mokytojomis Nemyra Gardauskiene, Daiva Neiberke bei Rūta Bakūniene vyko į Vilnių, kur Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko etnokultūrinio projektoSveika mokykla 2018Pamoka Kaune

Saulėta birželio ketvirtadienį A lygio biologijos mokiniai važiavo į Kauną, medicinos akademijoje esanti anatomijos muziejų. Ten praleidome netradicinę pamoką. Matėme žmonių skeletus, balzamuotus kūnus, konservuotus organus. Stebėjome kaip medicinos akademijos studentai mokosi žmogaus anatomiją iš negyvų žmonių kūnų. Šis muziejus  mus labai sudomino, gal kas ir sies savo ateitį su medicina. Mokykloje išmoktas žinias įtvirtinome praktikoje. Pamatėme atskirus organus bei organų sistemas ne tik vadovėlyje, bet ir gyvai, turėjome galimybę paliesti tikrus kaulus. Tokios pamokos labai vertingos, jos suteikia daug žinių.


Akcija „Obuolys vietoj cigaretės“

 Gegužės 31 dieną minima Pasaulinė diena be tabako. Akcijos tikslas – skleisti informaciją jaunajai kartai apie rūkymo daromą žalą. 2018 metais gegužės 31 dieną Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje  vyko akcija Pasaulinei dienai be tabako paminėti „Obuolys vietoj cigaretės“. Akcijos metu buvo dalinamos skrajutės ir obuoliai.  Dėkoju visiems prisidėjusiems prie akcijos  sklaidos, taip parodant  solidarumą prieš rūkymą, jo daromą žalą žmogaus sveikatai.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irma Simokaitienė