Ugdymo planas


Ugdymo planas 2019-2021
UP pakeitimai 2020-09-01
UP pakeitimai 2020-12-09
UP pakeitimai 2020-05-20

Priedai:

  • 1 priedas. Vertinimas
  • 2 priedas. Švietimo pagalba
  • 3 priedas. Krūvio reguliavimas
  • 4 priedas. Socialine pilietine veikla
  • 5 priedas. Keitimo tvarka
  • 6 priedas. Informavimo tvarka
  • 7 priedas. Individualus planas
  • 8 priedas. Vidurinio ind. planas
  • 9 priedas. Ind. planas
  • 10 priedas. Individualus planas spec.